Przejdź do treści
Mieszalnie_pasz_68c

Agremo kompletuje mieszalnie pasz wyposażone w urządzenia pozwalające na uzyskanie wydajnościach od 1t/h do 20 t/h.

Linie mieszania pasz LMP pracują w systemie pełnej automatyki gwarantując precyzyjne dozowanie i mieszanie żądanych receptur. System sterowania mieszalni pasz powiązany z zestawem komputerowym i sterownikiem PLC wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie pozwala na dokładną kontrolę procesu. Zastosowanie elektronicznych
wag umożliwia precyzyjne ważenie makro i mikroskładników.

Wyposażamy kompletne linie – od punktu przyjęcia surowców (kosz zasypowy), poprzez przygotowanie i magazynowanie surowców (czyszczalnie, suszarnie, silosy), przygotowanie paszy (mieszalnik, śrutownik, systemy dozowania i natłuszczania), oraz ekspedycję (zbiorniki ekspedycyjne)

Nasze mieszalnie pracują w kraju i za granicą m.in. na Łotwie, w Rosji i w Kazachstanie. Produkują pasze dla ferm drobiu, trzody chlewnej i bydła. Produkcja realizowana jest na bazie receptur wiernie powtarzanych w procesie sterowania. Śrutowniki i mieszalniki pozwalają na dobór odpowiedniego stopnia rozdrobnienia surowców. Technologia gwarantuje homogenność wyrobu na poziomie 1:100000, co pozwala na uzyskanie optymalnych efektów żywieniowych, a w ślad za tym finansowych.

Mieszalnie_pasz_55i
Mieszalnie_pasz_40m
Mieszalnie_pasz
IMG_0634_1
Pobierz katalog PDF