Agremo oferuje silosy z lejem zsypowym typu ZL, a także płaskodenne typu ZP, paszowe typu ZLP, specjalnego przeznaczenia typu ZT, oraz zbiorniki ekspedycyjne typu ZE.

W zależności od typu, zostały zaprojektowane do przechowywania zbóż, paszy, śruty, a także tworzyw sztucznych czy peletów.

Oferowane przez nas silosy pracują zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak i przedsiębiorstwach rolnych. Zespoły silosów wraz z dodatkowym osprzętem tworzą kompleksowe zbożowe bazy magazynowe.
Wykorzystywane są także przy mieszalniach pasz jako magazyny makroskładników, oraz zbiorniki na paszę gotową.
W przemyśle używane do składowania granulatów tworzyw sztucznych, jako zbiorniki buforowe przy liniach produkcyjnych.

Szeroki zakres oferowanych pojemności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb.