Skip to content
Mieszalnie_pasz_68c

Agremo kompletuje míchačka krmiv kapacity od 1 t/h do 10 t/h.

Linky pro míchání krmiv LMP 1/W do LMP 10/W pracují v systému plné automatiky a zaručují precizní dávkování a míchání zadaných receptur krmiv.

Mieszalnie_pasz_55i
Mieszalnie_pasz_40m
Mieszalnie_pasz_12l
Mieszalnie_pasz

Použití elektronických vah umožňuje precizní vážení makro a mikrokompoenent.

Vybavujeme kompletní linky pro míchání krmiv, počínaje košem pro zasypávání a sily pro skladování, přes systémy navážení, brokování a míchání, končíc na expedičních nádržích.