Skip to content
Automatyka

Agremo realizuje jak jednoduché systémy řízení pracující v režimu zapni/vypni, tak i komplexnější systémy založeny na řízení PLC a PC počítačích. Individuálně navržené řídící skříně a napsaný software zaručuje optimální využití zařízení a efektivní a skoro bezobslužné řízení procesy přijetí, čištění, sušení a dopravy surovin.

Objekty Agremo můžou být v opci vybaveny pokročilými systémy měření a signalizace. Sila jsou vybavena systémy měření teploty, měření úrovně suroviny nebo tenzometrickými váhami. Dopravníky lze vybavit např. signalizací posunu pásu/řetězu.

Automatyka_97k
Automatyka_59p
Automatyka_54u
Automatyka_45s