Skip to content
przenosniki-lancuchowe-redlery

Slouží pro horizontální dopravu obilí, granulátů a jiných sypkých materiálů. Používají se v zemědělství, chemickém a potravinářském průmyslu. Kapacita – od 30 – 150 t/h. Dopravník je vyroben z pozinkovaného nebo odolného proti kyselinám plechu. Řetěz v horní části koryta je veden na válečcích s ložisky. Na dně se nachází těžko opotřebitelný materiál, což ve velké míře zlepšuje životnost a snižuje hluk při práci celého zařízení. Modulové konstrukce dopravníku zajišťuje jednoduchou montáž a nástavbu.

15111
15187
18449
25812

Standardní vybavení:

  • kuželově-válcový pohon
  • profil pro nasypávání
  • profil pro vysypávání
  • kryty

Dodatečné vybavení:

Vzhledem ke specifikaci objektu individuálně volíme příslušnou délku dopravníku, jeho pohon s motoredeuktorem, podpětné paty a dodatečnou výbavu zařízení nezbytnou pro požadavky objektu.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Kapacita 30 t/h
Kapacita 50 t/h
Kapacita 80 t/h
Kapacita 100 t/h
Kapacita 150 t/h
Celková délka (max) 60 m 58 m 62 m 62 m 62 m
Elektrický příkon (kW) 2,2-7,5 2,2-11,0 3,0-15,0 3,0-18,5 4,0-22,0