Řada sušiček SUP je určena pro střední a velké farmy a základny pro skladování obilí.

Tyto sušičky využívají efekt podtlaku. Jsou vybavené osovými, sajícími ventilátory s velkou kapacitou, jsou namontované v zadní části sušící kolony. Jsou určeny pro sušení všech druhů spotřebitelského obilí a krmiv, řepky, kukuřice, ječmene, slunečnice, zrnin a luštěnin.

Modulová, samonosná konstrukce zahrnuje komoru zasypávání, segmentových, sušících systémů, systému pro chlazení a komoru výběru. Konstrukce sušiček SUP zajišťuje vysokou efektivitu práce díky získání rovnoměrného průtoku sušené suroviny kolonou a optimálního rozložení proudu sušícího vzduchu. To umožnilo snížení jevu kondenzace vodní páry v kolonie.

Sušička je vyrobena z pozinkovaných plechů nebo pozinkovaných s dodatkem hliníkových slitin. Systém řízení zahrnuje napájecí skříň s mikroprocesorovým řízením, software řízení, systém čidel pro nasypávání a měření teploty a elektrickou instalaci. To umožňuje stálou práci zařízení v systému plné automatiky. Sušička může spolupracovat jak s fukarovou pecí pro ohřev, tak i s výměníkem tepla umožňujícím rozdělení zplodin od sušícího faktoru. Takovým způsobem sušená zrna plní normy EU a HACCP pro spotřební materiál. Výměník tepla umožňuje využití 100% tepelné energie pro sušení přepnutím spalovací komory z výměníkového ohřevu na přímý ohřev.

TECHNICKÉ PARAMETRY
SUP-6
SUP-10
SUP-15
SUP-20
SUP-25
SUP-30
Obilí redukce vlhka z 19% do 15%
Kapacita (T/h) 6 11 14,8 20,2 24,1 28,5
Kapacita na den 144 264 355 485 578 684
Řepka redukce vlhka z 13% do 7%
Kapacita (T/h) 3,0 5,5 8,1 11,0 13,7 14,3
Kapacita na den 57 132 194 264 329 340
Kukuřice redukce vlhka z 30% do 15%
Kapacita (T/h) 1,9 2,8 4,2 5,5 6,8 8,3
Kapacita na den 46 67 101 132 163 199
Instalovaný příkon
tepelný max (kW) 485 830 1186 1540 2443 2443
elektrický (kW) 13,1 19,2 23,1 33,8 42,6 44,1
Přibližný objem
nasypání (m3) 20,5 34,3 41,2 57,3 61,9 66,5
nasypání (t) pro 0,75 t/m3 15,4 25,7 30,9 43,0 46,4 49,9
Rozměry
délka 7,4 7,4 7,4 12,5* 12,5* 12,5*
šířka 3,6 4,4 5,3 3,6 3,6 3,6
výška 8,6 12,2 14,0 18,2 19,4 20,6