Používají se pro různého druhu sypký materiál. Jsou ve verzi odkryté a kryté. Je možné je vybavit vozíkem pro vykládku, který umožňuje vyložení suroviny v libovolném místě na dopravníku. Jsou vyráběné ve verzi umožňující dvousměrnou práci (reverzní). Jsou vyráběny v širokém rozsahu kapacit od 30 t/h do 100 t/h. Dopravovaná na pásovém dopravníku surovina se neničí, nedrtí nebo nerozdrobí.