Mieszalnie pasz

Agremo kompletuje urządzenia mieszalni pasz o wydajnościach od 1t/h do 10 t/h.

Linie mieszania pasz LMP 1/W do LMP 10/W pracują w systemie pełnej automatyki gwarantując precyzyjne dozowanie i mieszanie zadanych receptur paszowych.

Zastosowanie elektronicznych wag umożliwia precyzyjne ważenie makro i mikrokomponentów.

Wyposażamy kompletne linie mieszania pasz, począwszy od kosza zasypowego i silosy magazynowe, przez systemy naważania, śrutowania i mieszania, kończąc na zbiornikach ekspedycyjnych.