Mieszalnie pasz

Agremo kompletuje urządzenia mieszalni pasz o wydajnościach od 1t/h do 20 t/h.

Linie mieszania pasz LMP pracują w systemie pełnej automatyki gwarantując precyzyjne dozowanie i mieszanie żądanych receptur paszowych. System sterowania powiązany z zestawem komputerowym i sterownikiem PLC wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie pozwala na dokładną kontrolę procesu. Zastosowanie elektronicznych wag umożliwia precyzyjne ważenie makro i mikroskładników.

Wyposażamy kompletne linie linie mieszalni pasz począwszy od kosza przyjęciowego, przez system naważania, śrutowania, mieszania, kończąc na zbiornikach ekspedycyjnych.

Nasze mieszalnie pasz pracują w kraju i za granicą m.in. na Łotwie, w Rosji i w Kazachstanie. Produkują pasze dla ferm drobiu, trzody chlewnej i bydła. Produkcja realizowana jest na bazie receptur wiernie powtarzanych w procesie sterowania. Śrutowniki pozwalają na dobór odpowiedniego stopnia rozdrobnienia surowców. Technologia gwarantuje homogenność paszy na poziomie 1:100000, co pozwala na uzyskanie optymalnych efektów żywieniowych, a w ślad za tym finansowych.