Projektowanie

Wykonujemy pełną dokumentację projektową magazynów i elewatorów zbożowych. Bazując na wytycznych inwestora popartych analizą placu budowy, otoczenia, mediów, staramy się w pełni zrealizować wizję przyszłego inwestora w zakresie technologii optymalnie dopasowanej do potrzeb jego gospodarstwa.

Nasze projekty obejmują następujące procesy technologiczne:

  • szybkie przyjęcie zbóż
  • czyszczenie
  • suszenie
  • zasyp na silos
  • przesyp z silosu do silosu
  • wentylacja ziarna w silosach
  • szybka ekspedycja ziarna na zewnątrz.

Automatyzacja procesów pozwala na wykonanie wszystkich czynności w sposób płynny z założoną wydajnością (od 10 – 150 ton/h), bez udziału pracy ręcznej.