Skip to content

Provádíme plnou projektovou dokumentaci skladů a sil pro obilí. Při zohlednění pokynů investora založených na rozboru staveniště, okolí, médií se snažíme plně realizovat vizi příštího investora v rozsahu technologie, která je optimálně přizpůsobena jeho potřebám.

16066
18401
20944
23018

Naše projekty zahrnují následující technologické procesy:

  • rychlá přejímka obilí
  • čištění
  • sušení
  • zásyp do sila
  • přesypávání ze sila do sila
  • ventilace zrnin v silech
  • rychlá expedice zrnin na venek

Automatizace procesů umožňuje provedení všech úkonů plynulým způsobem s předpokládanou kapacitou (od 10 – 150 t/h) bez účasti ruční práce.