Agremo nabízí sila s kuželovým dnem typu ZL, sila s plochým dnem, sila pro krmiva ZLP, sila pro speciální použití typu ZT (pro umělé hmoty, pelet, apod.) a expediční nádrže typu ZE.

Pracují v podnicích prodávajících zrna, zabývajících se zemědělským zpracováním, míchačkách krmiv, jsou využívaná individuálními zemědělci, podniky pro výkup a obrat obilím.

Široka paleta nabízených kapacit umožňuje optimální přizpůsobení skladovací struktury stávajícím potřebám.