Przejdź do treści

Informujemy, że zrealizowaliśmy projekt “Dotacja na kapitał obrotowy dla Agremo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Działanie POIR.03.04.00

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość ogółem – 262.143,99 zł

Wydatki kwalifikowane – 262.143,99 zł