Silosy typu ZT przeznaczone są do składowania granulatów tworzyw sztucznych. Więcej informacji na temat tego typu silosów można znaleźć na stronie www.silosy.com.pl