Sila typu ZT jsou určena pro skladování granulátů umělých hmot. Více informací o tomto typu sil najdete na stránkách www.silosy.com.pl