Agremo kompletuje míchačka krmiv kapacity od 1 t/h do 10 t/h.

Linky pro míchání krmiv LMP 1/W do LMP 10/W pracují v systému plné automatiky a zaručují precizní dávkování a míchání zadaných receptur krmiv.

Použití elektronických vah umožňuje precizní vážení makro a mikrokompoenent.

Vybavujeme kompletní linky pro míchání krmiv, počínaje košem pro zasypávání a sily pro skladování, přes systémy navážení, brokování a míchání, končíc na expedičních nádržích.