Silosy

Agremo oferuje silosy z lejem zsypowym typu ZL, silosy płaskodenne typu ZP, silosy paszowe typu ZLP, silosy specjalnego przeznaczenia typu ZT (do tworzyw sztucznych, peletów, itp.) oraz zbiorniki ekspedycyjne typu ZE.

Pracują one w przedsiębiorstwach nasiennych, przetwórczości rolnej, mieszalniach pasz, wykorzystywane są przez rolników indywidualnych, przedsiębiorstwa skupu i obrotu zbożem.

Seroki zakres oferowanych pojemności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb.